Pár SLOV O NÁS...

Pekáreň Bagetka so sídlom v Horných Salibách bola založená vo februári 1992, ako malá priemyselná pekáreň na rodinnej báze. Na prelome rokov 1993 - 1994 pri náraste odbytu výrobkov výroba prešla na trojsmennú prevádzku s 19 zamestnancami. V tomto období sme zásobovali obchody v Bratislave, Senci, Sládkovičove a v regióne Galanta. Počas týchto rokov došlo k stabilizácii trhu odbytu našich výrobkov, čo umožnilo aj rozvoj výrobkov a investícií do výrobného procesu. V roku 1998 sme pristúpili k rozsiahlej rekonštrukcii výrobných a skladových priestorov. V súčasnej dobe 19 zamestnancov vyprodukuje pekárenské výrobky na zásobovanie maloobchodnej a velkoobchodnej siete regiónov Galanty, Šale, Sládkovičova a Serede. Hlavnými produktmi firmy sú bežné tukové pečivá, chlieb, sladké pečivá, celozrné výrobky, knedle a parené buchty. Sortiment zahŕňa spolu cca 60 druhov výrobkov pri dosahovaní co najväčšej kvality.
  • novinky